No LIST OF SURVEY(S) FOR (JANUARY)
1.
KAJIAN PENILAIAN INTEGRITI DALAMAN 2014.
2.
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN BAGI PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (TELEFONIS) 2013.
3.
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN STOR ALAT TULIS TAHUN 2013.
4.
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM 2013.
5.
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN BAGI PERKHIDMATAN MEL KAMPUS 2013.