No LIST OF SURVEY(S) FOR (JULY)
1.
SUKATAN MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU (922) STPM.
2.
UM Expert Application Survey.
3.
Kajian Kepuasan Perkhidmatan Bas Universiti Malaya.
4.
SOAL SELIDIK SET -PERSEPSI PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH TERHADAP GURU PELATIH.
5.
CLASSIFICATION OF THE PURPOSE-BUILT OFFICE BUILDINGS IN MALAYSIA.
6.
Classification of the Purpose Built Office Building in Malaysia.