No LIST OF SURVEY(S) FOR (JULY)
1.
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN BAHAGIAN PEROLEHAN, JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI MALAYA TAHUN 2011.
2.
ENHANCEMENT PROGRAMME FOR POSTGRADUATE STUDENT 2011 EVALUATION FORM (SA).
3.
ENHANCEMENT PROGRAMME FOR POSTGRADUATE STUDENT 2011 EVALUATION FORM (DCE).
4.
ENHANCEMENT PROGRAMME FOR POSTGRADUATE STUDENT 2011 EVALUATION FORM (OM).
5.
ENHANCEMENT PROGRAMME FOR POSTGRADUATE STUDENT 2011 EVALUATION FORM (MATLAB).
6.
ENHANCEMENT PROGRAMME FOR POSTGRADUATE STUDENT 2011 EVALUATION FORM (SRM).
7.
ENHANCEMENT PROGRAMME FOR POSTGRADUATE STUDENT 2011 EVALUATION FORM (SP).
8.
ENHANCEMENT PROGRAMME FOR POSTGRADUATE STUDENT 2011 EVALUATION FORM (IS).
9.
Survey On UMMaiL 2011.