No LIST OF SURVEY(S) FOR (JULY)
1.
Employer Survey on Biomedical Science Graduate.
2.
Kajian soal selidik (survey) perkhidmatan JPPHB.
3.
SOAL SELIDIK SISTEM KAWALAN PARAMETER.
4.
KAJIAN IMPAK TERHADAP SYARAT-SYARAT PEMERIKSA LUAR BAGI CALON KEDOKTORAN.
5.
testing purpose.
6.
Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Bahagian Pengurusan Harta JPPHB.
7.
Planning After Completion of Undergraduate Degee.