No LIST OF SURVEY(S) FOR (OCTOBER)
1.
A Survey on E-book Awareness and Usage Level.
2.
Kaji Selidik Pelaksanaan Waktu Kerja Berperingkat di Universiti Malaya.
3.
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA TAHUN 2010.