No LIST OF SURVEY(S) FOR (NOVEMBER)
1.
Soal Selidik Penglibatan Pelajar Dalam Persatuan.
2.
Soal Selidik Kepuasan Pelanggan - Penggunaan Laluan Pejalan Kaki Berbumbung.
3.
Soal Selidik Kepuasan Pelanggan - Penggunaan Laluan Pejalan Kaki Berbumbung.
4.
Kajian Pengguna Perpustakaan Universiti Malaya 2009 [University of Malaya Library User Survey 2009].
5.
CADANGAN PENJIMATAN KOS OPERASI UNIVERSITI MALAYA.