No LIST OF SURVEY(S) FOR (DECEMBER)
1.
Survey Access to Enter and Exit Campus University of Malaya .
2.
Kajiselidik Kepuasa Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Kafeteria Fakulti Sains.
3.
Jawatankuasa Exit, Alumni dan Employer Survey.
4.
Kajiselidik Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Kafeteria/Kantin Fakulti Sains.
5.
BORANG KAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN BAHAGIAN PENTADBIRAN & KAWALAN KUALITI (BPKK) PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT.
6.
Kajian Pengguna Perpustakaan UM 2014 [UM Library User Survey 2014].